Curatele

Curatele
Soms zijn mensen niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen. Bijvoorbeeld omdat zij een verstandelijke beperking hebben, een psychiatrische aandoening hebben of een verslaving hebben. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, kan de kantonrechter iemand aanstellen die de belangen behartigt van de betrokkene. Dit gebeurt meestal op verzoek van de betrokkene of zijn familie.

De keuze voor bewind (wel of niet in combinatie met mentoraat) of curatele, is afhankelijk van diverse factoren. Indien u niet goed weet welke beschermingsmaatregel het beste toegepast kan worden, adviseren wij u contact met ons op te nemen. In een persoonlijk gesprek kan worden bekeken welke maatregel de beste is.

Wat is curatele?
Curatele is een vergaande maatregel voor meerderjarigen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De betrokkene wordt onder curatele gesteld. Iemand die onder curatele is gesteld, wordt een curandus genoemd. De belangrijkste consequentie van de ondercuratelestelling is dat de curandus handelingsonbekwaam wordt. Handelingsonbekwaam houdt in dat diegene niet zelfstandig rechtshandelingen kan verrichten.

Gevolgen van curatele
Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn handelingsbekwaamheid. Dit betekent dat de curandus niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. Voorbeelden van rechtshandelingen zijn een koop- of huurcontract sluiten, een testament laten maken of een samenlevingscontract aangaan.

Redenen voor curatele
Een meerderjarige kan volgens de wet onder curatele worden gesteld wegens:
•    een geestelijke stoornis, waardoor iemand (tijdelijk) niet in staat is zijn belangen behoorlijk te behartigen;
•    verkwisting;
•    drankmisbruik dat ertoe leidt dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen.

Publicatie curatele
De ondercuratelestelling moet volgens de Wet worden gepubliceerd. Dit gebeurt in de Staatscourant en twee landelijke dagbladen, bijvoorbeeld het Parool en de Telegraaf. Verder wordt de ondercuratelestelling opgenomen in het curatelenregister. Dit is een openbaar register, wat inhoudt dat het register voor iedereen inzichtelijk is. Dit is noodzakelijk zodat er geen overeenkomsten worden gesloten met personen die handelingsonbekwaam zijn. Indien een curandus toch een overeenkomst sluit, kan deze door de curator ongedaan gemaakt worden.