Ik zoek een bewindvoerder curator of mentor

U zoekt een bewindvoerder, curator of mentor? Hier leest u meer over wat dit inhoudt en wat wij voor u kunnen betekenen.

  • bewindvoering richt zich op het beheren van de financiën van de cliënt,
  • een curatele richt zich op zowel het beheren van financiële als de persoonlijke belangen van de cliënt,
  •  een mentoraat houdt toezicht op de zorg die een cliënt ontvangt.

Het doel is om mensen die in financiële problemen zijn gekomen (of dreigen te komen) of die niet meer voor hun persoonlijke belangen kunnen opkomen, te begeleiden en te ondersteunen. Dit doen we door op een aantal levensgebieden de regie over te nemen waardoor u niet langer zelf de zorgen heeft over de eerste levensbehoeften zoals wonen en eten.

De werkzaamheden van Balans Casemanagement B.V. worden grotendeels verricht vanuit ons kantoor in Lelystad. Ons werkgebied concentreert zich op de regio’s  Flevoland, Zwolle, Amsterdam en Noord-Holland. Als het u niet lukt om ons kantoor te bezoeken, dan komen wij zo nodig naar u voor een intakegesprek.

In het menu Formulieren treft alle benodigde documenten aan om een bewind, curatele of mentoraat te vragen. Of klik hieronder op het aanmeldingsformulier voor het zetten van de eerste stap.

Aanmeldingsformulier Balans Casemanagement

Wij spreken tevens Koerdisch/Turks, Berbers, Arabisch, Hindi-Urdu, Fries en Engels.