Tarieven

De vergoeding die professionele bewindvoerders voor hun diensten in rekening brengen, is door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vastgesteld.

Voor 2020 bedraagt:
het tarief voor beschermingsbewind € 116,26 per maand.
het tarief voor ondercuratelestelling € 209,33 per maand.
het tarief voor een mentoraat € 116,26 per maand.

Indien er sprake is van twee personen onder bewind/curatele/mentoraat die samen een huishouding voeren, wordt in plaats van tweemaal het tarief een toeslag van 20% voor de tweede persoon gehanteerd.

Voor het beheer van een Persoonsgebonden budget (PGB) bedraagt de jaarlijkse vergoeding € 614,68.

Ingang tarief
Indien het tijdstip van benoeming is ingegaan in de eerste helft van de maand, mag de vergoeding in rekening gebracht worden met ingang van de eerste dag van de maand. Als de benoeming ingaat in de tweede helft van de maand mag de vergoeding in rekening gebracht worden met ingang van de 16e dag van de maand.

Bijzondere Bijstand voor de kosten van het bewind/curatele/mentoraat
In de meeste gevallen, bij een laag inkomen en geen vermogen, kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. De kosten worden dan geheel of gedeeltelijk vergoed.  Balans Casemanagement vraagt voor u de bijzondere bijstand aan bij de gemeente waarin u woonachtig bent.