Werkzaamheden bewind

Tot de werkzaamheden van de intake behoren:

 • voeren van een intakegesprek;
 • aanvragen bewind en vergezellen tijdens de zitting voor de kantonrechter;
 • in kaart brengen samenstelling vermogen, inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen;
 • beschrijven boedel;
 • alle reguliere werkzaamheden i.v.m. inkomen/werkzaamheden cliënt, zoals aanvragen uitkering en huurtoeslag en regelen van bankzaken; zo nodig wijzigen samenstelling vermogen;
 • eventueel met oog op verhuizing in overleg met rechthebbende en/of familie verkoop woning/inboedel.

Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoren:

 • het regelen van de financiële huishouding, inclusief belastingaangifte box 1 over het laatste belastingjaar, kwijtschelding verzoeken van heffingen, aanvragen (bijzondere) bijstand en toeslagen;
 • andere reguliere handelingen m.b.t. onder bewind gestelde goederen;
 • het treffen van afbetalingsregelingen;
 • aanmelden voor schuldsanering indien mogelijk;
 • regelmatig contact met rechthebbende; binnen redelijke grenzen spreekuurcontact;
 • in beperkte mate naar zitting kantonrechter;
 • doen van rekening en verantwoording.

Niet tot de gewone werkzaamheden behoren:

 • bewind bij ondernemersactiviteiten van rechthebbende; hulp bij ingewikkelde nalatenschap waarin rechthebbende gerechtigd is;
 • problematische schuldsanering;
 • verkoop van onroerend goed of aandelen;
 • ontruiming van de woning;
 • aangifte IB in box 1 voor meerdere jaren in één keer en aangifte in box 2 of 3
 • meegaan naar gesprekken met het UWV of gemeentelijke sociale dienst;
 • het doen van aangifte bij de politie, bijv. bij inbraak of mishandeling;
 • frequent naar zitting kantonrechter, vooral als de afstand groot is.

Kosten die rechthebbende ook zonder bewind had moeten maken, blijven voor zijn rekening, zoals kosten van de bankrekening (pasjes), leges e.d. Het griffierecht voor verzoeken aan de kantonrechter drukt ook op rechthebbende.

Voor extra werkzaamheden, die niet binnen het tarief vallen, dient de bewindvoerder vooraf machtiging te vragen aan de kantonrechter. Deze werkzaamheden worden dan vergoed tegen het geldende uurloon.